Controlul financiar preventiv – modificări legislative

Parlamentul a aprobat proiectul USR prin care ștampila este eliminată din administrația publică. Inițiator: Nu vor mai putea refuza documentele în format digital - Hotnews Mobile
-viză pentru controlul financiar preventiv-

De marți, 16 mai 2021 vor intra în vigoare noile prevederi referitoare la controlul financiar preventiv! Noile modificări prezintă un interes deosebit și pentru directorii unităților penitenciare, pentru directorii adjuncți ai acestora și, bineînțeles pentru Serviciul Financiar!

Astfel, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 13.05.2021 a fost publicată Legea nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

Principalele aspecte reglementate prin aceste noi prevederi vizează, printre altele, următoarele:

 • șefii instituțiilor publice, precum și persoanele care gestionează fonduri publice și/sau patrimoniu public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității;
 • persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competenţele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul desemnării sau încetării calității de persoană desemnată pentru personalul care desfăşoară această activitate;
 • persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv  propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei;
 • persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu;
 • pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv şi în limita acestora, nu se poate dispune, de către șeful instituției, încetarea calității de persoană desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
 • exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane desemnate de conducătorii entităților publice, fără acordul entității publice superioare sau al Ministerului Finanțelor, după caz, atrage răspunderea conducătorului entității publice pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, stabilite potrivit legii, pentru operaţiunile asupra cărora s-a acordat viza;
 • persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțări de plată privind achiziții publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau de parteneriat public-privat;
 • persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu;
 • persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu vor răspunde disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor.

De asemenea, legea mai stabilește că Ministerul Finanțelor va putea efectua inspecții în următoarele cazuri:
a) când există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni;
b) când este sesizat sau există indicii în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege;
c) când este sesizat în legătură cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv.

Din păcate, nu de puține ori, se întâmplă prin sistemul penitenciar ca întregul proces al activităților de control financiar preventiv(CFP) să fie tratat cu superficialitate de către șefii unităților.

Cum la fel de adevărată este și situația în care calitatea de CFP-ist este îndeplinită de persoane care nu dispun de un bagaj de cunoștințe profesionale în măsură să le asigure un control real și eficient al operațiunilor economice pe care sunt chemate să le certifice!

Să nu-i uităm nici pe aceia care sunt în situații de reală incompatibilitate atunci când preiau prin cumul, doar de dragului încasării ”sporului așa-zis de CFP”, activitatea de control financiar preventiv și-și ”avizează” astfel propriile acțiuni în totală contradicție cu scopul instituirii acestui mecanism! Un bun CFP-ist îi asigură directorului unității confortul și liniștea derulării activităților economice motiv pentru care nu strică niciodată să dăm persoanei desemnate să îndeplinească controlul financiar preventiv respectul și prețuirea necesară, chiar dacă, uneori, par extrem de rigizi și neînduplecați în atitudine!

S-auzim de bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: