Legislația se modifică

Guvernul României intenționează să modifice prin ordonanță de urgență legislația în domeniul achizițiilor publice! Modificările sunt extrem de importante și Guvernul s-a angajat să le adopte până, cel mai târziu, la mijlocul lunii august a.c.

Necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice are la bază riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o
amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, inclusiv a celor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Să nu uităm că existența litigiilor în materia achizițiilor publice reprezintă un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluționare a proceselor și existența unor complete specializate în materia achizițiilor publice fiind primii pași în asigurarea celerității și eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluționează, orice întârziere fiind generatoare de costuri suplimentare.

Proiectul de ordonanță are ca obiectiv simplificarea, reducerea termenelor de derulare a procesului de achiziție publică precum și accelerarea atribuirii contractelor de achiziție
publică. Astfel, proiectul vizează printre altele și:

  • eliminarea, din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru pentru
    demonstrarea îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale
    . O declarație pe propria răspundere a ofertantului declarat câștigător, din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare, ar răspunde exigențelor Directivei 2014/24/UE.
  • reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar. Se urmărește reducerea acestei perioade de la
    80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) și, respectiv, 50 de zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv).
  • instituirea obligației semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător al procedurii, după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță. Modificarea legislativă vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și derularea investițiilor în graficul estimat, permițând semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță, fără a mai aștepta eventuala soluționare în instanță a plângerii/recursului.
  • introducerea unei taxe de timbru în cazul cererilor introduse la instanţele judecătoreşti privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.

S-auzim de bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: