Concediul de odihnă suplimentar

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 604 din 11.06.202 referitoare la condiţiile în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă și care prevede la art. 13 alin. (2) acordarea unui tip de concediu de odihnă suplimentar și distinct de concediul de bază, menit să asigure un timp de odihnă în plus pentru refacerea capacității de muncă în considerarea condițiilor specifice în care lucrează poliţiştii de penitenciare, Ministerul Justiției, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor lansează în dezbatere publică, în vederea adoptării, proiectul de ordin privind ”stabilirea categoriilor de polițiști de penitenciare care își desfășoară efectiv activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, precum și durata concediului de odihnă suplimentar de care aceștia beneficiază în fiecare an calendaristic”.

Nimic nou, însă, față de vechea reglementare cuprinsă în Ordinul Ministrului Justiției nr. 405/C/2006, emis în temeiul H. G. nr. 1946/2004(n.a. abrogată pe parcursul anului curent)!

Astfel că, în acest proiect de act normativ pus în dezbatere publică s-a prevăzut, identic cu vechea reglementare, că polițiștii de penitenciare au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă suplimentar, plătit, cu durata de 7 zile calendaristice, deși exista posibilitatea legală de nuanțare a duratei concediului de odihnă suplimentar( n.a. se pot acorda de la 3 la 14 zile în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din H. G. nr. 604/2021)!

Deși, s-a tot discutat despre o creștere între 7 și 14 zile a acestui concediu suplimentar, în special, pentru Sectorul Operativ, se pare că lucrurile au fost tranșate și se vor menține vechile reglementări!

Mai jos redăm integral textul proiectului de ordin!

”Art. 1 – Polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, stabilite pe baza determinărilor pentru evaluările de risc profesional prevăzute de cadrul legal aplicabil, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de 7 zile calendaristice.

Art. 2 – (1) Nominalizarea polițiștilor de penitenciare care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar se face de către comisiile tehnice de securitate și sănătate în muncă, constituite la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al fiecărei unități subordonate potrivit dispoziţiilor Anexei nr. 5 la Instrucţiunile privind organizarea şi desfășurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administrației penitenciare, aprobate prin Decizia nr. 530 din 22 septembrie 2008 a directorului general al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor.

(2) Comisiile tehnice de securitate și sănătate în muncă prevăzute la alin. (1) întocmesc documentația necesară în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții deosebite – grele, vătămătoare sau periculoase, în baza buletinelor de determinare/expertizare eliberate de către autoritățile abilitate, ca urmare a evaluării de risc profesional efectuate la locurile de muncă.

Art. 3 – (1) Pentru polițiștii de penitenciare care la data efectuării concediului de odihnă suplimentar nu mai lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, durata acestuia se stabilește proporțional cu timpul lucrat în asemenea condiții în anul calendaristic respectiv.

(2) Pentru polițiștii de penitenciare care sunt încadrați în cursul anului, durata concediului de odihnă suplimentar se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în asemenea condiții, de la data încadrării până la sfârșitul anului calendaristic.

Art. 4 – Comisiile prevăzute la art. 2 alin. (1) analizează anual sau ori de câte ori este nevoie evoluția condițiilor specifice de muncă şi dispun toate măsurile necesare normalizării acestora.

Art. 5 – Prevederile prezentului ordin se aplică și polițiștilor de penitenciare din cadrul Ministerului Justiției, atribuţiile prevăzute la art. 2 şi art. 4 fiind îndeplinite de structurile de lucru de la nivelul ministerului care au atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

S-auzim de bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: