”Ajutoarele” plătite la plecarea la pensie

Încă o bancă renunţă la casierii. Cum vor plăti ratele clienţii cu credite  în valute

O mai veche dispută referitoare la așa-zisele ajutoare bănești care se plăteau cu ocazia ieșirii la pensie a fost definitiv tranșată de către Curtea Constituțională a României.

Astfel, prin Decizia nr. 738/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 87/28.01.2022, Curtea Constituțională ”a pus cruce” solicitărilor pentru plata unor sume de bani reprezentând ajutorul stabilit în raport cu salariul funcţiei de bază avut în luna încetării raporturilor de serviciu, în funcţie de vechimea efectivă ca funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în temeiul art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010.

Excepția de neconstituționalitate dedusă spre analiză Curții Constituționale a fost ridicată în trei cauze civile deschise de către foști lucrători din sistemul penitenciar (printre aceștia regăsindu-se și un fost director al unui penitenciar din nord-estul țării).

Totul a plecat de la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care au următorul cuprins: „(1) În perioada 2019-2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.”

În analiza sa Curtea reţine că ”ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost determinată de neacordarea ajutorului cuvenit personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la trecerea în rezervă cu drept de pensie, în temeiul art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, potrivit cărora, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, respectiv de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază. Pe fondul cauzei, acţiunea a fost respinsă ca prematur introdusă, dat fiind faptul că cererea de chemare în judecată a fost formulată în perioada de suspendare a dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010”.

De asemenea, Curtea reţine că exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, începând cu anul 2011 şi până în anul 2017 inclusiv, iar, ulterior, prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost abrogată în mod expres Legea-cadru nr. 284/2010, fără ca drepturile de natura celor reglementate prin art. 20 alin. (1) şi (2) din acest din urmă act normativ să mai fie instituite prin legea nouă. Or, în contextul abrogării Legii-cadru nr. 284/2010 prin Legea-cadru nr. 153/2017, care nu mai stabileşte asemenea drepturi, legiuitorul optând pentru încetarea acordării, pentru viitor, a acestora, în cauză se pune problema aplicabilităţii în cauză a prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, care suspendă, pentru perioada 2019-2021, acordarea unor ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Textul de lege criticat nu are în vedere drepturile instituite prin Legea-cadru nr. 284/2010, aplicabilă, potrivit principiului tempus regit actum, litigiului în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate. De asemenea, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 547 din 18 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 ianuarie 2019, paragrafele 25 şi 26), persoanele care se pensionează se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum”.

Ținând cont de jurisprudența sa, Curtea a stabilit că, plecând de la prevederile art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, care suspendă pentru viitor, respectiv în perioada 2019-2021, acordarea unor drepturi de natura ajutoarelor sau indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, nu sunt aplicabile cauzei deduse soluţionării instanţei judecătoreşti, în condiţiile în care s-a solicitat acordarea unor drepturi de aceeaşi natură, instituite prin Legea-cadru nr. 284/2010 şi abrogate expres prin Legea-cadru nr. 153/2017 și, astfel, prin Decizia nr.738/2021, Curtea a respins ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene punând capăt definitiv interminabilelor discuții referitoare la plata unor asemenea ajutoare bănești.

S-auzim de bine!

Notă: foto Mediafax

2 gânduri despre „”Ajutoarele” plătite la plecarea la pensie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: